Về việc nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

posted in: Thông báo Bộ môn | 0

8h30 sáng thứ 3 (ngày 30/8/2016) Hội nghị tổng kết công tác giai đoạn 2013-2016 của nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2013-2018. TP: Toàn thể CB, GV, CNV của bộ môn chú ý tham dự.Tại: Hội trường lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *