Thông báo bảo vệ luận án TS Cấp BM – NCS Nguyễn Văn Tươi

posted in: Đào tạo Tiến sỹ, Tin tức | 0

Bảo vệ luận án TS cấp BM ngành Kỹ thuật xây dựng công trình GT của NCS Nguyễn Văn Tươi. TP: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đồng chí quan tâm dự. Tại: P. Hội thảo tầng 4 – A8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *