12034298_10153614744565782_4897704164672116322_o

Liên hệ với chúng tôi

Hiện tại bộ môn có một đội ngũ cán bộ giảng dạy đông đảo và có chất lượng cao được đào tạo trong và ngoài nước, bao gồm 31 người (1 GS.TS; 4 PGS. TS.; 14 TS; 12 Ths; 6 Ths. NCS  trong đó có hơn 20 Đảng viên).

Kể từ khi thành lập, Bộ môn đã trải qua 5 nhiệm kỳ trưởng bộ môn, từ thầy Phạm Văn Toản, PGS. Nguyễn Quang Chiêu, đến PGS.TS Nguyễn Quang Toản, sau đó là GS.TS Bùi Xuân Cậy, PGS.TS Lã Văn Chăm nhiệm kỳ 2014-2019, nhiệm kỳ hiện tại 2019-2024 là PGS.TS Nguyễn Quang Phúc. Bộ môn hiện có hai phó trưởng bộ môn là TS. Bùi Tuấn Anh và TS. Đặng Minh Tân.

Lãnh đạo bộ môn

Trưởng Bộ môn

 • PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc

Phó trưởng Bộ môn

Thành viên bộ môn

Đội ngũ giảng viên

 • GS. TS. Bùi Xuân Cậy
 • PGS. TS. Lã Văn Chăm
 • PGS. TS. Trần Thị Kim Đăng
 • TS. Nguyễn Hữu Dũng
 • TS. Nguyễn Anh Tuấn
 • PGS. TS. Đỗ Quốc Cường
 • TS. Trần Thị Thu Hà
 • TS. Vũ Mạnh Hùng
 • TS. Lê Vĩnh An
 • TS. Chu Tiến Dũng
 • TS. Nguyễn Quang Tuấn
 • TS. Trần Thị Cẩm Hà
 • ThS. Nguyễn Huệ Chi
 • ThS. Nguyễn Minh Nhật
 • TS. Trần Khắc Dương
 • ThS. NCS. Đỗ Vương Vinh
 • TS. Trần Danh Hợi
 • ThS. NCS. Trần Việt Yên
 • ThS. NCS. Đặng Thu Hương
 • ThS. NCS. Lê Xuân Quý
 • ThS. Nguyễn Thanh Hải
 • ThS. Trần Thị Bích Thảo
 • ThS. Nguyễn Thị My Trà
 • ThS. NCS. Vũ Hoàng Khôi
 • ThS. NCS. Mai Văn Hiếu
 • ThS. Vũ Quang Huy

Thư ký bộ môn

 • Ths. Trần Thị Minh Hằng