LỊCH BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ MÔN ĐƯỜNG BỘ NĂM 2020

Buổi bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp của các lớp sẽ được diễn ra vào ngày 09/10/2020 cụ thể như sau:
– BUỔI SÁNG NGÀY 9/10/2020 TỪ 8H00 TẠI P305 VÀ P306 NHÀ A8:
+ Lớp Cầu Đường bộ 1 – K57
+ Lớp Đường bộ 1 – K57
+ Lớp Cầu Đường bộ 3 – K57
+ Lớp Cầu Đường Anh – K57
+ Lớp Cầu Đường Pháp – K57
– BUỔI CHIỀU NGÀY 9/10/2020 TỪ 14H00 TẠI P305 VÀ P306 NHÀ A8:
+ Lớp Cầu Đường bộ 2 – K57
+ Lớp Đường bộ 2 – K57
+ Lớp KTGT Đường bộ – K57
Mời các em có mặt đúng giờ theo danh sách trên nhé!
BAO VE THUC TAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *