Chuyên ngành đào tạo bộ môn phụ trách

Hiện nay bộ môn phụ trách giảng dạy ba chuyên ngành đào tạo chính ở bậc đào tạo Đại học đó là:

  • Đường bộ
  • Kỹ thuật giao thông Đường bộ
  • Cầu Đường bộ.

Thời gian đào tạo 4,5 năm bao gồm 4 năm học các kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên ngành và 1 học kỳ thực tập và làm đồ án tốt nghiệp.

Bằng cấp sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng “Kỹ sư Xây dựng Công trình giao thông”.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên được đào tạo các kiến thức chung bao gồm các môn học cơ bản và cơ sở chuyên môn theo chương trình các môn học chung của ngành Xây dựng công trình giao thông và các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực lập dự án, thiết kế kết cấu, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức thi công các công trình cầu và đường bộ.

– Được trang bị đầy đủ những kiến thức về cơ học và kỹ năng tính toán phân tích kết cấu phục vụ cho thiết kế cầu, thiết kế đường bộ; được đào tạo về kỹ thuật xây dựng truyền thống và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công cầu, xây dựng nền, xây dựng mặt đường ôtô, các kỹ sư có khả năng phát hiện và giải quyết các công việc trong thiết kế, thi công, các công trình cầu và đường bộ.

– Sinh viên (Đặc biệt là chuyên ngành kỹ thuật giao thông Đường bộ) được trang bị thêm các kiến thức chuyên sâu về quy hoạch giao thông, quản lý, khai thác, điều hành và tổ chức giao thông, an toàn giao thông.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc với vai trò là kỹ sư thiết kế, kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ, chỉ đạo thi công tại các công ty Xây dựng và quản lý các công trình giao thông hoặc tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các Viện nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.  Ngoài ra với những kiến thức đã được trang bị, các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc với vai trò là kỹ sư tư vấn, kỹ sư công nghệ và chỉ đạo thi công trong các công trình xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp và thuỷ lợi.

Hơn nữa, các sinh viên đặc biệt là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật giao thông Đường bộ còn có thể tham gia các công tác thiết kế quy hoạch giao thông, quản lý, khai thác điều hành và tổ chức giao thông nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, nâng cao an toàn giao thông trên đường.

Các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học tập nâng cao trình độ lên các bậc cao hơn như Thạc sỹ, Tiến sỹ trong và ngoài nước.